Usługi


Firma PROGMATE oferuje pełny pakiet usług związany z zaawansowanym oprogramowaniem i wspiera wszystkie etapy jego tworzenia takie jak:

  • Analiza wymagań klienta końcowego wraz z modelowaniem tych wymagań
  • Tworzenie specyfikacji biznesowej oraz technicznej opisującej dane rozwiązanie
  • Projektowanie wspomagane językiem UML: modele abstrakcyjne, architektura, interfejsy
  • Implementacja
  • Testowanie
  • Czynności wdrożeniowe takie jak audyt, tworzenie komponentów integracyjnych oraz instalacja oprogramowania
  • Wsparcie techniczne

Eksperci PROGMATE nie posługują się zawszę tą samą metodyką. W zależności od rodzaju projektu stosują różne metody postępowania. Przykładem może być Prince2 lub Model Driven Design. Dodatkowo doświadczenie specjalistów pozwala prawidłowo oszacować nakład pracy. Profesjonalizm to nie tylko tworzenie stabilnych i funkcjonalnych systemów, ale także umiejętność rozpoznawania różnego rodzaju ryzyka najczęściej w kwestii terminów oraz kosztów.