Konsultacje


Konsultacje informatyczne są szeroko rozumianym poszukiwaniem i zdobywaniem informacji oraz wiedzy eksperckiej na zadany temat. Na polskim rynku usługi tego typu nie są jeszcze tak popularną formą asysty przy projektach informatycznych jak na rynkach zachodnich. Firma PROGMATE świadczy usługi mające na celu profesjonalną pomoc na dany temat oraz proponuje rozwiązania na bazie wieloletnich doświadczeń.

Poniższy rysunek przedstawia cykl tworzenia systemu informatycznego. Firma PROGMATE jest w stanie wspierać każdy z tych etapów oraz dzielić się wiedzą i doświadczeniem w ramach wybranych przez klienta zagadnień.

Proces implementacji systemów informatycznych i elektronicznego obiegu dokumentów

Przykładem tak świadczonych usług mogą być:

  • Optymalizacja aktualnego modelu danych bazy relacyjnej, która przyspieszy dostęp do danych
  • Opracowanie specyfikacji projektowej i technicznej na podstawie zebranych wymagań klienta
  • Detektowanie problemów wydajnościowych istniejącej aplikacji