Implementacja


Dla PROGMATE najważniejsze w implementacji są:

  • Konwencje kodowania oparte na znanych standardach, rozszerzone o własne doświadczenia
  • Stosowanie metryk kodu czyli narzędzi do analizy kodu źródłowego
  • Komentowanie kodu i automatyczna generacja dokumentacji
  • Re-używanie kodu i tworzenie narzędzi oraz bibliotek
  • Analiza i ocena kodu przez innych programistów nie będących autorami danego fragmentu