Testowanie


Usługi PROGMATE zorientowane na testowanie to:

  • Tworzenie testów jednostkowych
  • Automatyzacja testów przez programy-roboty
  • Samodzielnie startujące się testy nocne, uruchamiane na aktualnych wersjach i raportujące błędy
  • Testy integracyjne między modułami różnych dostawców
  • Wsparcie klienta podczas odbioru i testów zewnętrznych systemów
  • Profilowanie aplikacji pod względem zużycia pamięci, obszaru dyskowego i mocy procesorów
  • Symulacja środowiska produkcyjnego przez specjalne napisane do tego programy lub narzędzia
  • Do najczęściej realizowanych przez firmę testów należą: testy funkcjonalne, wydajnościowe, zgodności, integracyjne, bezpieczeństwa i użyteczności