Instalacja


Do zabiegów instalacyjnych przeprowadzanych przez PROGMATE można zaliczyć m. in.:

  • Przygotowywanie planu wdrożenia z podziałem na etapy
  • Uruchamianie systemu w organizacji klienta końcowego
  • Konfigurację środowiska produkcyjnego: bazy danych, serwery aplikacji, bezpieczeństwo etc.
  • Specjalizowany tunning baz danych oraz strategia archiwizacji danych
  • Clustering w celu zwiększenia szybkości (ang. performance cluster) oraz bezpieczeństwa (ang. fail over, active/passive), zarówno na poziomie danych jak i serwerów aplikacji
  • Migrację danych pomiędzy różnymi bazami danych
  • Modernizację istniejącej infrastruktury informatycznej, np.: uaktualnienie bazy danych lub serwera aplikacji do nowszej wersji
  • Szkolenie dla administratorów
  • Zdalną pomoc i nadzór systemów online