Audyt


PROGMATE może przeprowadzać czynności kontrolne związane z:

  • Oceną stanu kodu źródłowego, projektu lub produktu
  • Profilowaniem istniejących aplikacji, mającym na celu usunięcie problemów wydajnościowych
  • Oceną procesu wytworzenia systemu informatycznego
  • Wskazówkami dotyczącymi poprawy procesu produkcji lub procesów zachodzących w przedsiębiorstwie
  • Wyceną nakładu czasowego przeznaczonego na wykonanie różnych czynności na podstawie specyfikacji