Analiza


Faza analizy ma ogromny wpływ na przebieg całego projektu informatycznego i nie ma możliwości, by wystąpiły w niej jakiekolwiek pomyłki podczas procesu zbierania wymagań oraz ich specyfikowania.

W trakcie analizy skupiamy się najczęściej na następujących aspektach:

  • Inżynieria wymagań (ang. Requirements Engineering)
  • Korzystanie z języka UML
  • Tworzenie przypadków użycia (ang. Use Cases)
  • Wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania jak Enterprise Architect
  • Tworzenie dokumentacji analitycznej
  • Optymalizacja istniejących procesów

W trakcie analizy klient znajduje się zawsze w centrum naszego działania i może uczestniczyć oraz zatwierdzać poszczególne rozwiązania. Częstym przypadkiem jest sytuacja, kiedy w fazie analizy optymalizowane są procesy samego przedsiębiorstwa, co zapewnia, że tworzone oprogramowanie nie tylko uzupełnia brakującą funkcjonalność, ale też poprawia funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Zawsze mamy na uwadze ustalone terminy oraz szacowane koszty, dlatego firma PROGMATE to propagator zwinności a jej manifest przedkłada:

  • Ludzi i ich wzajemne interakcje (współdziałanie) ponad procedury i narzędzia
  • Działające oprogramowanie nad wyczerpującą dokumentację
  • Współpracę z klientem nad negocjację umów
  • Reagowanie na zmiany nad realizowanie planu

Dodatkowo PROGMATE potrafi rekomendować najlepsze technologie oraz urządzenia, które pasują do danego rozwiązania oraz jasno argumentować korzyści oraz ryzyko płynące z tej lub innej technologii.