Integracja


W procesie integracji PROGMATE wykorzystuje:

  • Systemy kolejkowania wiadomości takie jak JMS (ang. Java Messaging Service)
  • Adaptery
  • Transformacje
  • Web Services
  • Tworzenie usług EJB na bazie istniejącej bazy danych
  • Migrację danych
  • Symulację środowiska produkcyjnego przez specjalne napisane do tego programy lub narzędzia
  • Monitorowanie zintegrowanych usług