Refaktoryzacja


Refaktoryzacja jest procesem wprowadzania zmian w istniejącym systemie informatycznym, której wynik skoncentrowany jest na utrzymaniu wysokiej przejrzystości architektury oraz kodu źródłowego. Celem refaktoryzacji nie jest zmiana lub tworzenie nowej funkcjonalności. Przejrzystość architektury uzyskiwana jest przez zastosowanie wzorców projektowych. Czytelność kodu zapewnia stosowanie standardów kodowania i odpowiednie komentowanie.

Firma PROGMATE oferuje następujące usługi w zakresie refaktoryzacji:

  • Ewaluacja istniejącego kodu z wykorzystaniem popularnych metryk oceny kodu
  • Przygotowanie planu dla konkretnych zadań refaktoryzacyjnych
  • Transformacje istniejących systemów, mające na celu obniżenie kosztów utrzymania i umożliwiające dalszy rozwój
  • Ostateczne przepisanie starych systemów do nowszych technologii