Projektowanie


W trakcie projektowania stosujemy następujące techniki i rozwiązania:

  • Wykorzystanie języka UML do tworzenia różnego typu diagramów
  • Użycie nowoczesnych narzędzi do projektowania jak Enterprise Architect lub StarUML
  • Definiowanie interfejsów publicznych i prywatnych służących do komunikacji między modułami bądź komponentami
  • Tworzenie plików konfiguracyjnych w XML
  • Inteligentne i właściwe zastosowanie wzorców projektowych
  • Duży nacisk na modułowość oprogramowania w sensie technicznym oraz marketingowym
  • Tworzenie prototypów podczas projektowania - zarówno od strony backend jak i frontend

Elastyczny model oprogramowania musi być zorientowany na ciągły rozwój i być łatwy w utrzymaniu, dlatego firma PROGMATE dba o jego przejrzystość.