Zarządzanie dokumentami


Firma PROGMATE , dzięki swojemu doświadczeniu, sumienności i zaangażowaniu w działaniu, może pomóc usprawnić zarządzanie dokumentami w każdym przedsiębiorstwie. W ramach modułu "Zarządzanie dokumentami" dostępne są różnego typu funkcje i narzędzia wśród których mog&ą państwo znaleźć m.in.: definiowanie katalogów dla dokumentów wedle logicznej struktury drzewiastej, nadzorowanie i kontrolowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników i ich grup, tworzenie nowych baz danych oraz wzorów pism, administrowanie metadanymi związanymi z konkretnym raportem, fakturą lub całym zbiorem informacji, szybkie wyszukiwanie i edycja dokumentów, blokowanie pism w celu edycji, audyt operacji wykonywanych na poszczególnych dokumentach, powiązania pomiędzy dokumentami, eksport z systemu i wiele innych. Takie działania w systemie PROGMATE DOCs odbywają się przy użyciu powszechnych pakietów biurowych, m.in.: Microsoft Office, Libre Office, Open Office oraz programów jak: Acrobat Reader i Foxit Reader. Znacz&ącym atutem naszego produktu jest możliwość personalizacji pod szczególne wymagania Klienta. Jako producent platformy PROGMATE DOCs mamy nieograniczoną możliwość dostosowywania systemu pod oczekiwania naszych Klientów. Dzięki elastyczności i modularności platformy każdy Klient z osobna korzysta z zrealizowanych pomysłów pozostałych Klientów. Sprawne działanie systemu klasy DMS i zapewniony szeroki wachlarz możliwości platformy to klucz do sukcesu każdego przedsiębiorstwa. PROGMATE ściśle współpracuje ze swoimi Klientami i razem z nimi rozwija platformę PROGMATE DOCs aby móc jaknajlepiej spełnić potrzeby swoich Klientów, którzy są dla nas najważniejsi. Zapraszamy do współpracy.