Raporty


Równie ważna jak procesowy obieg dokumentów jest możliwość szybkiego uzyskiwania informacji na temat działań podejmowanych przez użytkowników systemu na dokumentach. Do takich celów zostały stworzone raporty. Wspierają one zarządzanie firmą oraz procesy kontrolingu, na ich podstawie można formułować wnioski dotyczące poprawy funkcjonowania firmy. W systemie zostały przygotowane standardowe raporty:

 1. Bieżąca statystyka dokumentów według klas
 2. Bieżący stan dokumentów (horyzontalny)
 3. Bieżący stan dokumentów (wertykalny)
 4. Dokumenty modyfikowane przez użytkowników
 5. Operacje przyjęcia do magazynu
 6. Statystyka istniejących dokumentów
 7. Statystyka magazynu
 8. Statystyka modyfikowanych dokumentów według klas
 9. Statystyka operacji w magazynie według klas
 10. Statystyka poczekalni
 11. Statystyka rezerwacji zadań
 12. Statystyka wykonywanych zadań
 13. Statystyka wykonawców zadań
 14. Wysyłki

Aby uzyskać pełen opis, patrz sekcja Raporty Standardowe.

System PROGMATE DOCs umożliwia również dodawanie własnych, specyficznych definicji raportów, które uprawnieni użytkownicy wykorzystują do generowania dokumentów dostępnych w systemie. Raport może być także źródłem danych do dalszego przetwarzania zarówno w PROGMATE DOCs, jak i w zewnętrznych aplikacjach obsługujących popularne formaty plików wejściowych.

Funkcjonalność
 • Wspieranie procesu kontrolingu i efektywnego zarządzania
 • Generowanie raportów w formie dokumentów o rozszerzeniu csv, pdf, xls, xml
 • Nadawanie uprawnień do generowania wybranych raportów
 • Wersjonowanie raportów
 • Dodawanie definicji raportów wraz z załącznikami
 • Możliwość definiowania kryteriów wejściowych (parametrów) raportów
 • Zarządzanie istniejącymi raportami

Zobacz także
Galeria
Funkcjonalności PROGMATE DOCs