PROGMATE DOCs Quality - budowa i aspekty techniczne


Połączenie wysokiej klasy systemu PROGMATE DOCs oraz wsparcia merytorycznego ekspertów z zakresu wdrożenia i rozwoju systemów zarządzania jakością może dać tylko najlepsze rezultaty.

Profesjonalny system informatyczny

Trzon PROGMATE DOCs Quality  stanowi nowoczesny System Zarządzania Dokumentami (ang. DMS: "Document Management System"). Posiada on wszystkie niezbędne funkcje zapewniające bezpieczny i skuteczny nadzór nad dokumentacją i zapisami. Dokumenty i zapisy są bezpieczne dzięki regularnym kopiom bezpieczeństwa oraz wersjonowaniu, a wszystkie operacje wykonywane na dokumentach są zapisywane w historii: eliminuje to prawdopodobieństwo niezgodności lub fałszowania zapisów. Zatwierdzanie dokumentów odbywa się za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dostęp do zapisów i dokumentów jest w pełni nadzorowany przez system uprawnień, który uwzględnia różne szczeble kompetencji personelu zgodnie ze schematem organizacyjnym.

Zarządzanie dokumentami oparte jest o sprawdzony, nowoczesny moduł Workflow (ang. przepływ pracy). Pozwala on na pełną, procesową organizację obiegu dokumentów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwa jest pełna kontrola nad zatwierdzaniem dokumentów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, rozpowszechnianiem dokumentów, potwierdzaniem zapoznawania się z nimi przez pracowników, a także ich wycofaniem. Takie rozwiązanie zapobiega stosowaniu nieaktualnej wersji dokumentu przez pracowników.


Galeria