PROGMATE DOCs Quality - Korzyści


Wizją PROGMATE DOCs Quality  jest skuteczny i efektywny system zarządzania, będący połączeniem elektronicznego nadzoru nad dokumentacją i zapisami z wiedzą merytoryczną audytorów jakości.

PROGMATE DOCs Quality  jest gwarantem szybkiego wdrożenia skutecznego systemu i jego ciągłego doskonalenia stosunkowo małym kosztem, pod ciągłą opieką specjalistów. Nasze rozwiązanie już u swego źródła jest zgodne z cyklem PDCA:

 1. ZAPLANUJ (ang. Plan): Zaplanuj lepszy sposób działania, lepszą metodę. Otrzymujesz wzory dokumentów i zapisów i ich ciągłą aktualizację on-line.
 2. WYKONAJ, ZRÓB (ang. Do): Zrealizuj plan. Masz pełen elektroniczny nadzór nad dokumentacją i zapisami bez zbędnej biurokracji w systemie.
 3. SPRAWDŹ (ang. Check): Zbadaj, czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty. W każdej chwili wejdź do historii operacji na dokumentach i zapisach w systemie.
 4. DZIAŁAJ (ang. Act): Jeśli nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę (obowiązującą procedurę), zestandaryzuj i monitoruj jego stosowanie. Zaoszczędziłeś czas, który marnowałeś na kserowanie i rozpowszechnianie dokumentów w wersji papierowej i zawsze masz porządek w dokumentach i zapisach archiwum elektronicznego.
Korzyści z wyboru PROGMATE DOCs Quality 
 • Ciągła aktualizacja merytoryczna szablonów dokumentów i zapisów w przypadku zmian norm lub wymagań prawnych, wykonywana on-line przez specjalistów z zakresu zarządzania
 • Dostęp do aktualnej bazy prawa żywnościowego
 • Oszczędność czasu poprzez eliminację kserowania i wydruków dokumentacji oraz ich rozpowszechniania w formie papierowej
 • Oszczędność papieru i tonerów - obniżenie kosztów i działanie na rzecz środowiska
 • Pełna kontrola nad obiegiem i rozpowszechnianiem dokumentów w wersji elektronicznej
 • Łatwość nadzorowania nad dokumentacją: szybkie wyszukiwanie zapisów po zawartości tekstowej
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN/IEC 27001:2007
 • Wielopoziomowe zabezpieczenie przed utratą danych
 • Zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z wymaganiami prawnymi
 • Wykorzystywanie środowiska "w chmurze" - bez konieczności budowania infrastruktury sprzętowej
 • Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe funkcje oraz integracja z systemami zewnętrznymi
 • Ciągłe wsparcie i aktualizacja systemu - upgrade on-line
 • Serwis dla Klienta - pomoc merytoryczna i techniczna
 • Kopie zapasowe - backup comiesięczny na niezależnym nośniku wysyłany do Klienta
 • Niskie koszty - abonament comiesięczny

Galeria