Zarządzanie oryginałami


Elektroniczny obrót dokumentami jest idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia wygody pracy (szybki, proekologiczny, eliminujący błędy). Jednak obowiązujące uwarunkowania prawne obligują nas do zabezpieczania oryginałów papierowych i niestety w najbliższym czasie nic w tym względzie się nie zmieni. Również w tym aspekcie rzeczywistości gospodarczej PROGMATE DOCs stawia na prostotę i wygodę. Funkcjonujący w systemie moduł Magazynu odpowiada za informowanie uprawnionych użytkowników o lokalizacji oryginału, a mechanizmy transferu i wysyłek gwarantują bezpieczne i protokołowane przekazywanie dokumentów między różnymi miejscami (np. oddziałami firmy) lub osobami (posiadaczami dokumentów). W module Magazyn ponownie wykorzystana została funkcjonalność kodów paskowych (patrz sekcja Wprowadzanie dokumentów), jednak w tym przypadku wzbogacono ją o nowe zastosowania. Polegają one na szybkim wyszukiwaniu dokumentów za pomocą czytników kodów oraz realizacji półautomatycznego przekazywania oryginałów innym lokalizacjom lub użytkownikom.

Funkcjonalność
  • Zarządzanie i kontrola obiegu oryginałów
  • Możliwość szybkiego odnalezienia dokumentu papierowego
  • Przekazywanie pojedynczych dokumentów lub całych teczek/segregatorów między pracownikami
  • Obsługa czytników kodów paskowych do wyszukiwania i przemieszczania oryginałów w obrębie Magazynu
  • Potwierdzenie odebrania dokumentów przez zalogowanie się użytkownika dokonującego odbioru

Zobacz także
Galeria
Funkcjonalności PROGMATE DOCs