Integracja


W zależności od specyfiki działania, firmy wykorzystują różnego typu systemy informatyczne np. ERP (z ang. Enterprise Resource Planning) lub CRM (z ang. Customer Relationship Management). System klasy DMS, taki jak PROGMATE DOCs, jest ich dwustronnym połączeniem, ponieważ dokumenty gromadzone w repozytorium mogą być powiązywane z informacjami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych. Jest to możliwe dzięki integracji, w której komunikacja jest dwukierunkowa. To ważna cecha np. dla działów telefonicznej obsługi klienta, gdzie pracownicy często mają dostęp jedynie do systemu obiegu dokumentów, który gromadzi wszystkie dokumenty powiązane z klientem wraz z zestawem informacji dostarczonych z zewnątrz. Zakres integracji jest uzależniony od aktualnych potrzeb firmy. Dobrym i często stosowanym przykładem integracji jest przekazywanie danych z formularza faktury do systemu księgowego (patrz sekcja E-Faktura).

Funkcjonalność
  • Możliwość klasyfikowania danych
  • Tworzenie wewnątrz systemu bazy z danymi edytowalnymi
  • Dołączanie danych do dokumentów
  • Automatyczne uzupełnienia dokumentu danymi ze źródeł zewnętrznych
  • Importowanie danych z innych systemów
  • Eksportowanie danych z dokumentów do innych systemów

Zobacz także
Galeria
Funkcjonalności PROGMATE DOCs