Integracja


Integracja jest modułem umożliwiającym powiązanie dokumentów z danymi innych systemów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Do modułu integracji importowane są dane z wykorzystaniem:

  • Plików (XML, CSV, czysty tekst)
  • Technologii Web Services
  • Bezpośredniej integracji z bazami danych

Przedsiębiorstwa posiadają systemy grupujące informacje między innymi o:

  • Kontrahentach
  • Pacjentach
  • Pracownikach
  • Flocie samochodów
  • Nieruchomościach

PROGMATE DOCs daje możliwość powiązania dokumentów z danymi systemów zewnętrznych. Z łatwością można także wiązać dokumenty z danymi nowych systemów, wdrażanych wraz z rozwojem firmy.