Wdrożenie systemu


PROGMATE wyznaje zasadę, że zaawansowany system zarządzania dokumentami to taki, który wymaga od użytkowników posiadania tylko podstawowych umiejętności informatycznych. Wykorzystanie wszystkich możliwości takiego systemu w przedsiębiorstwie może być jednak utrudnione, jeżeli wdrożenie systemu nie będzie uzupełnione przez odpowiednie usługi oferowane przez dostawcę systemu. Należą do nich: udostępnienie środowiska testowego, analiza przedwdrożeniowa, szkolenia pracowników oraz doradztwo w czasie wdrażania systemu oraz po jego zakończeniu.

Środowisko testowe
PROGMATE zapewnia pełne wsparcie klientom zastanawiającym się nad wdrożeniem systemu PROGMATE DOCs, udostępniając im środowisko testowe, dzięki któremu mogą zapoznać się z funkcjonalnościami systemu oraz dostrzec korzyści, które wdrożenie PROGMATE DOCs mogłoby przynieść ich przedsiębiorstwu.

Analiza przedwdrożeniowa
Zakup systemu informatycznego, powinien być poprzedzony kompleksową analizą przedwdrożeniową, tak aby w pełni dopasować funkcjonalności systemu do istniejących w przedsiębiorstwie potrzeb. PROGMATE oferuje swoim klientom możliwość przeprowadzenia takiej analizy, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywanych w przedsiębiorstwie procesów biznesowych. Dużą zaletą systemu PROGMATE DOCs jest również jego możliwość integracji z wieloma innymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie, takimi jak systemy CRM czy systemy księgowe. Eksperci PROGMATE zawsze zwracają uwagę, że system zarządzania dokumentami nie może być niezależny od innych systemów informatycznych, musi się z nimi komponować, aby zapewnić sprawną pracę całego przedsiębiorstwa. Możliwe jest również dodawanie nowych komponentów do systemu PROGMATE DOCs przez programistów PROGMATE w odpowiedzi na potrzeby konkretnego klienta. Przedsiębiorstwo otrzymuje w ten sposób system zarządzania dokumentami "szyty na swoją miarę".

Szkolenie pracowników
Pełne wykorzystanie zalet systemu zarządzania dokumentami jest możliwe tylko gdy pracownikom zostały zaprezentowane wszystkie możliwości takiego systemu. Eksperci PROGMATE, mający doświadczenie regularnej pracy z systemem PROGMATE DOCs, są gwarantem przeprowadzenia szkolenia pracowników na najwyższym poziomie merytorycznym.

Doradztwo
PROGMATE oferuje również swoim klientom usługę doradztwa w okresie wdrożenia systemu oraz po jego zakończeniu. Eksperci PROGMATE gotowi są udzielać wszelkiego wsparcia informatycznego, zwłaszcza w zakresie działania systemu PROGMATE DOCs oraz jego przydatności w modelowaniu procesów biznesowych związanych z obiegiem dokumentów. Możliwe jest również dalsze rozbudowywanie funkcjonalności PROGMATE DOCs oraz jego integracja z kolejnymi systemami, jeżeli w trakcie pracy z PROGMATE DOCs klient uzna, że jest taka potrzeba.

Klient decydujący się na wdrożenie systemu PROGMATE DOCs może swobodnie decydować, które z wyżej wymienionych usług uważa za przydatne dla swojego przedsiębiorstwa. Doświadczenie ekspertów PROGMATE wskazuje jednak, że pełna wydajność systemu PROGMATE DOCs osiągana jest najszybciej jeżeli procesowi wdrożenia towarzyszą wszystkie wyżej wymienione usługi.