Funkcjonalność


Świat PROGMATE DOCs to świat poukładany. Tutaj wszystko ma wyznaczone miejsce po to, żeby być narzędziem wspomagającym pracę. Bardzo elastycznie zaprojektowany system pozwala użytkownikowi odkryć ogromne możliwości, wynikające z adaptacji systemu do wymagań klienta. Funkcjonalność systemu PROGMATE DOCs zrodziła się nie tylko w wyniku głębokiej analizy technicznej problemu, ale także jako efekt rozmów z użytkownikami, którzy często stanowią inspirację do ciągłego ulepszania naszego produktu. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami PROGMATE DOCs.

 • Hurtowe skanowanie
 • Automatyczne wprowadzanie
 • Różnorodne źródła
 • Centralne miejsce przechowywania
 • Personalizowany wielopoziomowy dostęp
 • Bezpieczeństwo
 • Możliwość edycji
 • Integracja z pakietami biurowymi
 • Uzupełnianie oraz porównywanie
 • Procesowa organizacja pracy
 • Standaryzacja obiegu
 • Prosty i funkcjonalny kreator
 • Kontrola przechowywania i obiegu
 • Sprawne mechanizmy transferu
 • Wykorzystanie urządzeń usprawniających
 • Błyskawiczny dostęp
 • Pełnotekstowe indeksowanie
 • Zaawansowana wyszukiwarka
 • Szybki dostęp do wiadomości E-Mail
 • Dodawanie dokumentów z E-Mail
 • Wysyłka dokumentów
 • Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych
 • Możliwość klasyfikowania danych
 • Integracja z dowolnymi systemami zewnętrznymi
 • Mobilny dostęp
 • Możliwość realizowania zadań poza biurem
 • Wsparcie dla najpopularniejszych przeglądarek
 • Wspieranie kontrolingu i zarządzania
 • Nadzorowanie działań
 • Definiowalne raporty
 • Spersonalizowane gromadzenie danych
 • Tworzenie własnych formularzy
 • Integracja z systemami zewnętrznymi
 • Formularze, dekretacja oraz podpis elektroniczny
 • Integracja z systemami księgowymi
 • Automatyczna detekcja pól nagłówkowych
 • Automatyczna digitalizacja
 • Nieograniczone możliwości zastosowania
 • Bezpieczeństwo wprowadzonych danych
 • Brak konieczności uczenia układu dokumentu
 • Automatyczne podpowiadanie
 • Wysoka skuteczność