PROGMATE DOCs Cloud


PROGMATE DOCs Cloud to nowatorskie rozwiązanie w zakresie zarządzania dokumentami, które bazuje na technologii "przetwarzania w chmurze" (ang. cloud computing). Przy tworzeniu PROGMATE DOCs Cloud wykorzystano architekturę SaaS (ang. Software as a Service). Zasada działania tego rozwiązania jest następująca. Na serwerach PROGMATE zainstalowane zostały serwer baz danych i serwer aplikacji. Użytkownicy systemu wyposażeni w stacje klienckie (PROGMATE DOCs Desktop Client lub Web Client) mogą łączyć się z serwerem PROGMATE za pośrednictwem Internetu. Mają oni możliwość wykonywania wszystkich tych samych operacji na dokumentach, które wykonaliby gdyby zdecydowali się na pełne wdrożenie systemu PROGMATE DOCs w swoim przedsiębiorstwie. Takie rozwiązanie ma szereg zalet:

  • Zredukowane zostają koszty i czas wdrożenia systemu
  • Maleją koszty sprzętowe
  • Maleje ryzyko uszkodzenia sprzętu
  • Użytkownik systemu nie musi pamiętać o aktualizacjach oprogramowania serwera, baz danych i systemu PROGMATE DOCs. Wszystkie te czynność wykonywane są przez PROGMATE
  • System PROGMATE DOCs jest zawsze dostępny za pośrednictwem Internetu
  • Większa jest wygoda pracy użytkowników (nie są związani z konkretnym miejscem)
  • Duża skalowalność, łatwość dołączania nowych użytkowników systemu
  • Bezpieczeństwo danych zawartych w dokumentach gwarantowane jest przez PROGMATE

Najważniejszą jednak zaletą opisywanego rozwiązania jest możliwość zakupu PROGMATE DOCs Cloud jako usługi. Dzięki temu koszty zakupu systemu można rozłożyć na regularnie płacony abonament. Pełne wdrożenie systemu zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie jest procedurą czasochłonną. PROGMATE DOCs Cloud jest zatem idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy jak najszybciej chcieliby zacząć korzystać z zalet systemu zarządzania dokumentami.

Co więcej PROGMATE DOCs Cloud to także idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które potrzebują korzystać ze stabilnego i godnego zaufania wirtualnego repozytorium dokumentów przez pewien okres. Usługa ta jest często określana na rynku jako Virtual Data Room i wykorzystywana jest przy okazji podejmowania ważnych decyzji inwestycyjnych, kiedy to znacząca ilość osób musi korzystać w tym samym czasie z dużego zbioru dokumentów i opracowań. PROGMATE DOCs Cloud to gwarancja świadczenia takiej usługi na najwyższym poziomie.