Korzyści


Korzyści płynące z wdrożenia PROGMATE DOCs:

 • Szybki dostęp do dokumentów poprzez proste i zaawansowane wyszukiwanie
 • Redukcja kosztów i czasu potrzebnego na przetwarzanie i pracę nad dokumentami
 • Redukcja liczby papierowych dokumentów
 • Wysoki poziom ich bezpieczeństwa
 • Możliwość odtworzenia z ich elektronicznej kopii utraconych lub zniszczonych papierowych dokumentów
 • Wysoka niezawodność oraz łatwość odtworzenia archiwum w razie nieszczęśliwych wypadków, np. pożaru
 • Ułatwiony dostęp do dokumentów papierowych poprzez zapisaną w systemie pozycję ich fizycznego przechowywania w magazynie
 • Automatyzacja pracy nad dokumentami papierowymi poprzez wykorzystanie czytników kodów kreskowych
 • Centralne archiwum dokumentów w systemie
 • Wprowadzenie formalnych procesów obiegu dokumentów
 • Terminowość załatwiania spraw i kontrola nad nimi
 • Standaryzacja i usprawnienie procedur wewnętrznych