Architektura


System PROGMATE DOCs został stworzony jako skalowalna platforma, na której, wokół centralnego modułu 'Zarządzanie dokumentami' zostały stworzone inne moduły. Aplikacja jest oparta na architekturze wielowarstwowej, gdzie warstwa serwisów umieszczona jest na serwerze aplikacyjnym współpracującym z serwerem bazy danych.

System może wykorzystywać jeden lub kilka serwerów, które mogą być uruchamiane na różnego rodzaju infrastrukturze sprzętowej. Wykorzystać można pojedynczy serwer lub skalować rozwiązanie na grupy serwerów (klastry), by umożliwić obsługę większej ilości jednoczesnych użytkowników, lub by zapewnić wyższą niezawodność rozwiązania (ang. High Availability Clusters). W skład systemu wchodzą następujące elementy:

  • Serwer baz danych
  • Serwer aplikacyjny
  • Stacje klienckie

Punkty dostępu dostępne są w trzech wersjach:

PROGMATE DOCs:
- Desktop Client,
- Web Client,
- Mobile Client.

PROGMATE DOCs Desktop Client daje możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności
PROGMATE DOCs. Jest niezbędny dla administratorów systemu oraz przydatny dla wszystkich tych użytkowników, którzy często korzystają z PROGMATE DOCs.

PROGMATE DOCs Web Client to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują korzystać ze standardowych funkcji PROGMATE DOCs bądź często znajdują się poza biurem i chcą mieć szybki dostęp do znajdujących się w systemie dokumentów pracując zdalnie. Web Client daje im możliwość wykonywania tych samych podstawowych operacji na dokumentach co PROGMATE DOCs Desktop Client. Obie wersje stacji klienckich zostały zintegrowane z pocztą E-Mail.

PROGMATE DOCs Mobile Client to narzędzie, które zapewnia dostęp do podstawowych funkcji, takich jak: przeglądanie i wyszukiwanie dokumentów oraz wykonywanie zadań w Workflow. Rozwiązanie dedykowane na smartfony z dowolnymi systemami, takimi jak: Android, iOS, Windows czy Symbian. Jest to idealne rozwiązanie dla kadry menadżerskiej oraz osób, które potrzebują prostego dostępu do systemu, umożliwiającego wykonanie podstawowych czynności związanych z zarządzaniem dokumentami oraz podejmowaniem decyzji biznesowych.

Dodatkowym stałym elementem systemu PROGMATE DOCs jest środowisko testowe, które wdrażane jest razem ze środowiskiem produkcyjnym i jest jego lustrzanym odbiciem. Jest to wyodrębniona część PROGMATE DOCs, którą użytkownicy mogą wykorzystywać do uczenia się funkcjonalności systemu, testowania pojawiających się aktualizacji, szkolenia nowych pracowników oraz modelowania i testowania własnych rozwiązań konfiguracyjnych. środowisko testowe daje możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności systemu PROGMATE DOCs eliminując do minimum ryzyko wprowadzenia zmian wpływających negatywnie na aktualnie używaną konfigurację systemu oraz ryzyko wprowadzenia zmian w wykorzystywanych w przedsiębiorstwie dokumentach.

Do wytworzenia platformy została wykorzystana Java Enterprise firmy Sun Microsystems. Podział na moduły został wykonany we wszystkich warstwach aplikacji. Zastosowanie innowacyjnych technologii pozwoliło na obsługę większości nowoczesnych baz danych.

Poprzez zastosowanie architektury SOA (ang. Service Oriented Architecture) po stronie serwera aplikacji system jest skalowalny oraz łatwo rozszerzalny o nowe moduły. Uzyskano także możliwość łatwej integracji z innymi systemami (np. przez Web Services). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii PROGMATE DOCs jest w stanie przetwarzać tysiące dokumentów dziennie. Możliwe jest przechowywanie milionów dokumentów przez dowolny okres dogodny dla użytkownika.