Staż w branży IT dla PROGMATE


2014-04-18

Systemy informatyczne PROGMATE i system obiegu dokumentów (DMS) idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy. Poznaj kompleksowe zarządzanie dokumentami oparte o elektroniczny obieg dokumentów. Archiwizacja dokumentów w PROGMATE DOCs to zapewnienie ładu i porządku

Firma PROGMATE zakwalifikowała się do programu Staże w branży IT. Nasz wniosek dostał najwyższą ilość punktów. Dzięki temu programowi pracownik naukowy wzbogaci nasz produkt o innowacyjne rozwiązania. Staż jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry dla gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Szczegóły.