Raporty analityków


Przegląd bezpłatnych baz danych oraz porównanie ograniczeń komercyjnych silników

Bazy danych mają bardzo szerokie zastosowanie niemal wszędzie, gdzie niezbędne jest przetwarzanie jakichkolwiek danych. Obecnie bardzo rzadko można zetknąć się z aplikacją, która nie operuje na żadnych danych, a bazy niezwykle ułatwiają pracę z nimi.


Analiza przedwdrożeniowa jako ważny aspekt wdrożenia systemu

Analiza przedwdrożeniowa jest pierwszym i niezbędnym procesem podczas implementacji rozwiązań oraz stanowi bardzo ważny etap każdego projektu IT. Służy ona szczegółowemu opisaniu procesów biznesowych realizowanych przy wsparciu systemu


Poprawa jakości współpracy z Kontrahentami przy wykorzystaniu funkcji Applicant w systemie PROGMATE DOCs

Applicant to funkcja będąca specjalnym rodzajem dostępu do systemu PROGMATE DOCs Web Client dla użytkowników lub firm zewnętrznych. Dzięki temu może ona zostać uruchomiony za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej...


Bezpieczeństwo systemu DMS

Systemy służące do elektronicznego zarządzania dokumentami klasy DMS powinny stawiać bezpieczeństwo Twoich danych na pierwszym miejscu. Jako analitycy PROGMATE, chcielibyśmy przedstawić Państwu parę najważniejszych cech dzięki którym możemy rozpoznać "bezpieczny" system.


Dokumenty - docx i odt

Coraz częściej w życiu prywatnym oraz zawodowym spotykamy się z procesami digitalizacji - począwszy od książek, które możemy pobrać z internetu w różnych dostępnych formatach kończąc na dokumentach. Z pomocą przychodzą nam tutaj dwa największe środowiska oprogramowania biurowego


Wykorzystanie kodów kreskowych w systemie klasy DMS

Kod kreskowy jest graficzną formą reprezentacji informacji w postaci ciemnych i jasnych elementów ustalonych wg symboliki (reguł tworzenia - jego wymiarów, zbioru kodowanych znaków, algorytmu obliczania cyfry kontrolnej).


Funkcje skanera dla DMS

Wraz z postępującą informatyzacją coraz więcej firm wprowadza system typu DMS (ang.: Document Management System). Elektroniczny system obiegu dokumentów ma na celu usprawnienie zarządzania cyfrowymi kopiami.


Format PDF

Dokumenty w formacie PDF są coraz popularniejsze w codziennym użytkowaniu, aby rozszyfrować skrót posłużymy się definicją z Wikipedii: PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) - format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems.


Medyczna dokumentacja elektroniczna będzie obowiązkowa od 01.08.2014

Wraz z początkiem XXI wieku w Polsce podjęto działania zmierzające do stopniowej informatyzacji kraju. Częściowo wynikają one z uwarunkowań prawnych, ale również ze zmian zachodzących w społeczeństwie oraz rozwoju technologii. Zaczęto usprawniać działanie administracji, wymiaru sprawiedliwości, wojska oraz służby zdrowia.


Wysoka dostępność systemów klasy DMS

Przygotowując projekt wdrożenia systemu zarządzania dokumentami (ang. Document Management System, DMS) należy wziąć pod uwagę szereg wymagań klienta. Jednym z nich jest dostępność systemu (ang. High Availability, HA), która będzie tematem poniższych rozważań.


Obsługa zapytania ofertowego: model tradycyjny vs. elektroniczny

Od jakiegoś czasu w Polsce coraz więcej mówi się o modelowaniu procesów biznesowych, które mają wspomagać przedsiębiorstwa borykające się z różnymi problemami, szczególnie finansowymi. Specjaliści od badań analitycznych coraz częściej w raportach wykazują, że przedsiębiorstwa ponoszą olbrzymie koszty związane z zarządzaniem informacją.


Szkolenie jako istotny element wdrożenia oprogramowania

Wiele polskich firm nie inwestuje w rozwój swoich kadr, traktując szkolenia pracowników jako koszt obciążający firmę nieadekwatnie do późniejszych korzyści. (...) Odpowiedzią na ten problem jest zastosowanie szkolenia w miejscu pracy, zwanego popularnie "On the job training" (OJT).


Potencjalne oszczędności wynikające z wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów

Obieg dokumentów w formie papierowej jest w zasadzie nieodłącznym elementem działalności prawie każdego przedsiębiorstwa. Można przypuszczać, że jego powszechność wynika przede wszystkim z braku wiedzy przedsiębiorców o kosztach, które tradycyjny obieg generuje.


"Elektroniczny dokument - czas to pieniądz" - wywiad z prezesem PROGMATE

"System zarządzania dokumentami to narzędzie, które może dwukrotnie zwiększyć szybkość funkcjonowania administracji przedsiębiorstwa i poprawić jego relacje z klientami. Renomowany dostawca takiego systemu zawsze analizuje potrzeby klienta i pomaga skonfigurować go do jego potrzeb, powinien być również gotowy do udzielenia klientowi pełnej pomocy w trakcie optymalizacji i wdrażania systemu" - uważa prezes PROGMATE.


Polscy przedsiębiorcy i producenci w obliczu informatyzacji

Przedsiębiorcy oraz producenci w obecnych czasach stają przed zagadnieniami związanymi z informatyzacją i wprowadzaniem systemów, których celem jest usprawnienie i automatyzacja pracy związanej z działalnością gospodarczą. Na tle Europy Polscy przedsiębiorcy pod względem informatyzacji wykazują się daleko idącym anachronizmem.


Konferencja GeeCON 2010 Poznań

Firma PROGMATE miała przyjemność uczestniczyć w konferencji GeeCON 2010 w Poznaniu. Konferencja została zorganizowana jako seria równoległych prelekcji. Organizatorzy zdołali zaprosić kilka gwiazd o światowej renomie.


Google Cloud - przyszłość czy globalna zabawka?

Co to jest "chmura" i "przetwarzanie w chmurze" (ang. cloud computing)? Wykorzystanie przetwarzania w chmurze wiąże się z przeniesieniem procesowania danych oraz samych danych z własnego laptopa, komputera czy nawet prywatnej sieci firmowej do centrów przetwarzania udostępnionych przez firmy trzecie takie jak np. Google, Yahoo, Amazon.