PROGMATE uczestnikiem spotkania dla przedsiębiorców w Warszawie


2011-05-20

Systemy informatyczne PROGMATE i system obiegu dokumentów (DMS) idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy. Poznaj kompleksowe zarządzanie dokumentami oparte o elektroniczny obieg dokumentów. Archiwizacja dokumentów w PROGMATE DOCs to zapewnienie ładu i porządku

Firma PROGMATE, jako producent rozwiązania informatycznego, doskonale wspomagającego pracę firm doradczych, skorzystała z możliwości zaprezentowania systemu PROGMATE DOCs uczestnikom zlotu. Korzyści wynikające z zastosowania elektronicznego obiegu dokumentów, przedstawione podczas wykładu, poparte zostały możliwością zapoznania się z funkcjonującym systemem na przygotowanych stanowiskach.

Jeśli jubileusz to należało nadać mu odpowiednią rangę. Firma PROGMATE wsparła charytatywne działania Izby na rzecz domów dziecka i ufundowała główną nagrodę w loterii, która została zorganizowana podczas balu kończącego zlot. Przekazaliśmy system PROGMATE DOCs dla 5 jednoczesnych użytkowników wraz z usługami wdrożeniowymi.