Konferencja Elektroniczny Obieg informacji w Firmie - Warszawa


2014-02-14

Systemy informatyczne PROGMATE i system obiegu dokumentów (DMS) idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy. Poznaj kompleksowe zarządzanie dokumentami oparte o elektroniczny obieg dokumentów. Archiwizacja dokumentów w PROGMATE DOCs to zapewnienie ładu i porządku

12 lutego br. w Hotelu Courtyard w Warszawie odbyła się kolejna edycja konferencji GigaCon - "Elektroniczny Obieg informacji w Firmie". Wœród wystawców znalazł się także PROGMATE. Wydarzenie było poœwięcone najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania oraz obiegu informacji w organizacji. Spotkanie kierowane było do szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujšcych omawiane technologie: obiegu dokumentów, przetwarzania i składowania informacji, do osób z branż: informatycznej, bankowej, finansowej, ubezpieczeń, administracji oraz telekomunikacji i przemysłu.