Nowa usługa: PROGMATE DOCs Cloud


2010-12-06

Systemy informatyczne PROGMATE i system obiegu dokumentów (DMS) idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy. Poznaj kompleksowe zarządzanie dokumentami oparte o elektroniczny obieg dokumentów. Archiwizacja dokumentów w PROGMATE DOCs to zapewnienie ładu i porządku

PROGMATE DOCs Cloud to nowatorskie rozwiązanie w zakresie zarządzania dokumentami, które bazuje na technologii "przetwarzania w chmurze" (ang. cloud computing). Przy jego tworzeniu wykorzystano architekturę SaaS (ang. Software as a Service). PROGMATE DOCs Cloud polega na udostępnieniu możliwości korzystania z systemu PROGMATE DOCs przez Internet. Użytkownicy posiadający PROGMATE DOCs Desktop Client lub Web Client mogą łączyć się z uruchomioną aplikacją na serwerach PROGMATE, wykonując wszystkie te same operacje na dokumentach, które wykonywaliby gdyby zdecydowali się na pełne wdrożenie systemu PROGMATE DOCs. Takie rozwiązanie ma szereg zalet: zredukowane zostają koszty i czas instalacji systemu, maleją koszty sprzętowe, system PROGMATE DOCs jest zawsze dostępny za pośrednictwem Internetu. Co jednak najważniejsze PROGMATE DOCs Cloud można zakupić jako usługę, rozkładając tym samym koszty jego użytkowania na regularnie płacony abonament.