Artykuły PROGMATE


Hasła

Rozpoczynając pracę przy komputerze, odwiedzając portale lub uruchamiając różnego rodzaju programy, jesteśmy często proszeni o podanie nazwy użytkownika oraz hasła...


Hosting

Hosting jest to udostępnianie przestrzeni dyskowej serwerów, w celu umieszczenia w niej wybranych przez użytkownika różnego rodzaju plików...


Wirtualizacja

Wirtualizacja umożliwia na jednej fizycznej maszynie uruchomić w tym samym czasie wiele systemów operacyjnych...


Pakiety biurowe Open Source

Jedną z podstawowych aplikacji, w którą należy wyposażyć każdy komputer obok przeglądarki internetowej, jest...


Pulpit Zdalny

Oprogramowanie do obsługi zdalnego pulpitu to przydatne udogodnienie. Kto z niego korzystał wie, jak bardzo ułatwia to życie. Za jego pośrednictwem możemy ...


Który serwer: Linux czy Windows

Zestawimy dziś obok siebie serwery Linux oraz Windows.
Porównanie takie jest o tyle problematyczne, gdyż rozwiązania zastosowane w tych systemach bywają zgoła odmienne.


E-Mail

Poczta elektroniczna to jedna z podstawowych form komunikacji i wymiany plików XXI wieku. Historia wiadomości E-Mail rozpoczyna się w 1965 roku, kiedy to za pomocą programu "MAIL" było możliwe zostawianie wiadomości użytkownikowi lub użytkownikom tylko i wyłącznie tego samego komputera.


Serwer aplikacji

Spróbujemy dziś odpowiedzieć na pytania:
- Czym jest serwer aplikacji?
- Do czego służy?
- Co zyskujemy po wdrożeniu serwera aplikacji?


LDAP

Kiedy potrzebujemy zaawansowanej bazy danych, która umożliwia łatwy i uniwersalny dostęp do infomacji o środowisku sieciowym: użytkownikach, usługach, urządzeniach, prawach dostępu itp. oraz nie wymagającej dużej ilości zasobów komputerowych, to słusznym wyborem wydaje się być baza danych oparta na LDAP.


Dostęp mobilny

Żyjemy w czasach, w których zdecydowana większoœć obywateli Unii Europejskiej posiada smartfona lub tablet z dostępem do internetu.


Backup

Utrata danych przechowywanych na serwerze czy dysku komputera, zawsze powoduje poważne konsekwencje, dlatego jest tak ważną sprawą, aby pamiętać o ich ochronie.


Format TIFF

Jeżeli chcemy zapisać grafikę z jak najlepszą jakością obrazu, to dobrym rozwiązaniem będzie format TIFF (ang. Tagged Image File Format). Jest to bezstratny format zapisu grafiki rastrowej.


Systemy kancelaryjne

W każdej firmie ważne jest, aby dokumenty były zarządzane w określony sposób, by nie dopuścić do niespójności czy zagubienia dokumentu. Pomocne są w tym systemy kancelaryjne, które narzucają drogę dokumentom i systematyzują je.


Administracja działań pracowników w firmie

Bystry przedsiębiorca, niezależnie od zajmowanego stanowiska, wraz ze wzrostem własnego doświadczenia zauważa, że podstawowym czynnikiem decydującym...


Skaner z imprinterem

Współcześnie coraz większa liczba przedsiębiorstw wspiera swoją działalność systemem zarządzania dokumentami. Podstawą wszystkich operacji takiego...


Sprawne zarządzanie archiwum zakładowym

Archiwum zakładowe to jednostka organizacyjna, która zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem,katalogowaniem oraz udostępnianiem dokumentów. Bardzo często zdarza się, że owe dokumenty muszą być...


Medyczna e-rewolucja opóźniona

Niedostateczne przygotowanie szpitali do e-rewolucji spowodowało odłożenie o 2,5 roku obowiązku wprowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Pierwotnie, informatyzację szpitali planowano na 1 sierpnia 2014 roku - teraz jest to 1 stycznia 2017.


Kody 2D

W 1994 roku japońska firma DENSO Wave wynalazła dwuwymiarowy kod kreskowy. Z założenia kod ten miał być łatwo i szybko odczytywalny przez czytniki oraz pomieścić cały japoński alfabet, czego żaden z poprzednich, standardowych kodów jednowymiarowych nie potrafił.


Wiek pracowników a użytkowanie komputera: analiza i dane statystyczne

Cechą charakterystyczną dzisiejszych czasów jest dynamiczny postęp technologiczny. Zaspokajanie wielu różnych potrzeb społeczeństwa odbywa się poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych oraz tzw. nowych mediów.


Podpis elektroniczny. Różnice pomiędzy certyfikatem kwalifikowanym
i niekwalifikowanym.

Podpis elektroniczny jest narzędziem wykorzystywanym głównie przez przedsiębiorców, organizacje i instytucje, ale również przez osoby prywatne. Podpis elektroniczny ma postać danych elektronicznych, które pozwalają powiązać informacje o osobie podpisującej z treścią podpisywanego dokumentu.


Zarządzanie przetargami w systemie klasy DMS na bazie produktu PROGMATE DOCs Tender 

PROGMATE DOCs Tender  to System Zarządzania Dokumentami dostosowany do kierowania przetargami na wszystkich możliwych płaszczyznach. Jego elastyczna budowa oraz bogactwo możliwości pozwala na zastosowanie go w wielu różnych wariantach: może z niego korzystać zarówno firma doradcza obsługująca przetargi jak i indywidualne firmy ogłaszające lub biorące udział w przetargach.


Zarządzanie dokumentacją jakościową

We współczesnym świecie jakość jest uważana za jedno z najskuteczniejszych narzędzi w konkurencji rynkowej z ciągle rosnącym znaczeniem swej funkcji. Zdecydowana większość firm posiada obecnie określony program jakości, który służy do dokładniejszego oraz wszechstronniejszego wykorzystania możliwości i zasobów przedsiębiorstwa.


Jak zintegrować system DMS z potrzebami Twoich klientów czyli o funkcji Applicant

Nowoczesne zarządzanie firmą w dynamicznym i efektywnym biznesie wymaga, aby komunikacja z klientem przebiegała sprawnie i bez opóźnień. Klient powinien mieć dostęp na żądanie do wybranego wycinka informacji w sposób automatyczny, najlepiej bez nadmiernego angażowania do tego celu pracowników firmy.


PROGMATE DOCs a kadry i planowanie kalendarza urlopowego

Tym razem wskażemy już czwarty obszar, w którym PROGMATE DOCs jako serce przedsiębiorstwa może tłoczyć dane. Będą to systemy kadrowo-płacowe oraz kalendarz urlopowy wykorzystywane w działach zajmujących się sprawami personalnymi.


PROGMATE DOCs w służbie księgowości i ERP

Księgowość to chyba najbardziej specyficzny dział każdej firmy, na który zwraca się bardzo dużą uwagę, gdyż od jego funkcjonowania zależy byt firmy w obszarze płatności dokonywanych przez Klientów oraz na rzecz innych podmiotów na przykład Urzędu Skarbowego. Dla niej tworzone są specjalistyczne osobne programy lub moduły w profesjonalnych produktach klasy ERP.


PROGMATE DOCs potrafi współpracować z CMS

Dzięki informatykom nasze życie z jednej strony staje się coraz łatwiejsze, a z drugiej coraz bardziej skomplikowane, gdyż ciągle trzeba uczyć się obsługi nowych narzędzi, żeby nie zostać wykluczonym cyfrowo. Jednak w tym wszystkim jest więcej pozytywnych niż negatywnych symptomów.


Jak PROGMATE DOCs może współpracować z CRM?

W dzisiejszym newsletterze udzielając odpowiedzi na pytanie postawione w tytule chcielibyśmy opisać współpracę PROGMATE DOCs z CRM. Jednak, żeby to zrobić, wyjaśnimy najpierw, co kryje się pod tym tajemniczym trzyliterowym terminem.


PROGMATE DOCs sercem funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa

Dzisiejszy rozwój technologii programistycznych i komputerowych sprawił, że inżynierowie zaczęli tworzyć specjalistyczne narzędzia wspomagające zarządzanie dowolnym przedsiębiorstwem. Na rynku można znaleźć wiele systemów rozwiązujących różne problemy.


Zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wsparciem dla biznesu

Być może nie wszystkim jest znany fakt, że w Polsce już od ponad 10-ciu lat można używać elektronicznego podpisu z tymi samymi skutkami prawnymi, jak w przypadku tradycyjnego. Oczywiście jest kilka wyjątków, w których należy złożyć podpis odręczny.


Szyte na miarę, czyli o tworzeniu specjalistycznych rozwiązań na bazie platformy PROGMATE DOCs

Platforma PROGMATE DOCs jest profesjonalnym rozwiązaniem klasy DMS (ang. DMS: "Document Management System"), na bazie którego można budować specjalistyczne rozwiązania dostosowane do najbardziej specyficznych wymagań związanych z zarządzaniem dokumentami w firmie dowolnej branży.


Bezpieczeństwo systemu DMS

Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu ceni sobie prywatność będącą prawem przysługującym każdej jednostce. W przeciwieństwie do osób fizycznych, we wszelkiego rodzaju firmach, prywatność, a dokładniej poufność danych, jest nie tyle przywilejem, co koniecznością.


Ludzie odgrywają kluczową rolę podczas wdrożeń systemów DMS

W ostatnich dwóch newsletterach pisząc o wdrażaniu systemu DMS i wspomaganiu fuzji firm (Wdrożenie systemu DMS 18.05.2012, Systemy DMS pomocą przy fuzjach firm, jak i zarządzaniu wieloma oddziałami 31.05.2012) na marginesie wspomniane zostało, że kluczową rolę we wszystkich projektach stanowią ludzie.


Systemy DMS pomocą przy fuzjach firm, jak i zarządzaniu wieloma oddziałami

Dynamizm gospodarki obfitujący w rozkwity i kryzysy sprawia, że przedsiębiorstwa tej samej branży łączą się z innymi, aby zredukować koszty prowadzenia działalności czy też poprawić swoją ofertę i jakość usług.


Wdrożenie systemu DMS

Każde wdrożenie systemu oznacza wielkie zmiany dla firmy, które mają poprawić jej funkcjonowanie i przełożyć się na zyski finansowe. Jednak aby móc spijać śmietankę z mleka, trzeba się najpierw trochę natrudzić!


Porównanie komercyjnych i otwartych systemów DMS

Historia idei open source'owych rozwiązań ma swoje korzenie sięgające początków programowania. Przed upowszechnieniem komputerów osobistych, które miało miejsce na przełomie lat 70-tych i 80-tych, nikt nie zastanawiał się nad podziałem oprogramowania na open source'owe (z wolnym dostępem do kodu źródłowego, który można dowolnie rozwijać, modyfikować, używać i re-dystrybuować) i komercyjne (zamknięte w postaci binarnej, czyli licencjonowane na podstawie umowy zawartej między klientem a producentem lub dystrybutorem).


Dokument elektroniczny niejedno ma imię i znaczenie

Pozostając przy dywagacjach na temat różnorodności terminologicznych rozpoczętych przedostatnim razem, warto zwrócić też uwagę na główny obiekt przetwarzany przez systemy typu DMS, czyli dokument. W różnych kręgach branżowych, wraz z rozwojem i upowszechnieniem rozwiązań IT, zyskał on dodatkowe określenia i różnie zaczęto go definiować.


Wielkanoc

Po mroźnej zimie i w obliczu niezbyt łaskawej wiosny zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy są w stanie pracować pełną parą i to jeszcze w dodatku, gdy Święta są za pasem. Dlatego też chcielibyśmy Państwa zarazić optymizmem i złożyć życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy za pośrednictwem sympatycznego wierszyka o zajączku.


DMS, EZD, eSOD - różne nazwy, jeden system

U podstaw założeń sprawnego porozumiewania się leży wymiana informacji, która odbywa się w oparciu o zrozumiały język dla obydwu stron aktu komunikacji. Zatem skoro podstawy są tak oczywiste, to dlaczego te same rzeczy są nazywane różnie?


Elektroniczny opis faktury receptą na oszczędności czasowe i finansowe w firmie

Praca pani księgowej większości z nas kojarzy się ze żmudnym, monotonnym i czasochłonnym opracowywaniem faktur, wśród niekończących się stosów dokumentów. Dokumentów pełniących niezastąpioną funkcję rejestracji płatności w procesie egzystencji każdej oficjalnie istniejącej firmy, bo przecież na tym właśnie polega biznes, na sprzedaży usług i produktów.


Mailowy system komunikacji w firmach a systemy DMS w konfrontacji z użytkownikiem

Kiedyś, kiedy jeszcze na polskich drogach jeździły fiaty 126p, a w firmach królowały maszyny do pisania, mało kto przypuszczał, że nastanie era komputeryzacji. Mało kto na takową się zgadzał. Dlaczego? Czyżby z lęku zmian? Wymagania nowych kwalifikacji? Faktem jest, że komputer zagościł na naszych biurkach i jak się okazało nie taki diabeł straszny jak go malują.


Co prawdziwy system obiegu dokumentów mieć powinien?

Zagubieni w gąszczu wszelkiego rodzaju rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw, czasami odczuwamy potrzebę zidentyfikowania funkcjonalności, które ważne są dla sprawnego funkcjonowania firmy. Jakie zatem najważniejsze cechy powinien posiadać system DMS?


Formularze w systemie DMS na przykładzie formularza faktury

Wraz z postępującą informatyzacją wszystkich dziedzin działalności firmy, przyszła również pora na automatyzację niektórych aspektów wprowadzania danych do systemów informatycznych.


Wdrażanie nowego pracownika w firmie wykorzystującej system DMS

W dynamicznie rozwijających się firmach istnieje potrzeba stałego powiększania personelu, dla którego należy zorganizować efektywne czasowo i merytorycznie szkolenia. Przedsiębiorstwa opierające swoją organizację pracy na systemach typu DMS mają w tej kwestii ułatwione zadanie.


Podziękowanie

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem roku chcielibyśmy podziękować za Państwa zainteresowanie naszym newsletterem i firmą PROGMATE oraz podzielić się naszymi spostrzeżeniami.


Planowanie inwestycji

W dobie kryzysu większość firm coraz poważniej myśli o oszczędnościach, a niektóre już zaczęły działać w tym kierunku. Jednak jak prawidłowo ocenić, które strefy działalności firmy mają potencjał do wygenerowania oszczędności?


Faktura kosztowa

Firmy w ramach swojej pracy otrzymują dokumenty będące fakturami kosztowymi. W wielu przypadkach istotne jest, aby takie faktury zostały jak najszybciej opracowane, ponieważ wiąże się to z kwestią rozliczania całej działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo.


Pismo przychodzące

Codziennością każdej firmy jest otrzymywana korespondencja, która stanowi ważny aspekt w działaniu przedsiębiorstwa. Bardzo istotna jest tutaj taka organizacja pracy, która zapewni opracowanie wszystkich pism przychodzących. Z pomocą przychodzą systemy elektronicznego obiegu dokumentów, które w sposób procesowy zarządzają tymi dokumentami.


Instrukcja wewnętrzna (Rozporządzenie)

Przeanalizujmy następujacy przypadek: zarząd firmy chce, aby została przygotowana instrukcja wewnętrzna dotycząca na przykład obiegu dokumentów. Po przygotowaniu z instrukcją mają się zapoznać wszyscy pracownicy firmy, do których trafiają dokumenty. Jak można to rozwiązać w systemie do zarządzania dokumentami?


Podstawowe elementy składające się na proces w Workflow

Każdy proces biznesowy modelowany w Workflow składa się z podstawowych elementów: Zadania - są to elementy (na diagramie prostokąty), które określają jaką czynność należy wykonać, aby przejść do następnego zadania.


Kontrola czasu w procesach biznesowych a efektywność

Myśląc o systemie do zarządzania dokumentami nasuwa się skojarzenie przechowywania dokumentów w formie elektronicznej czy przekazywanie ich dzięki wykorzystaniu procesów obiegu, natomiast niewiele osób zwraca uwagę na aspekt kontroli czasu załatwiania spraw i co za tym idzie wzrostu efektywności.


Kłamstwa i mity o elektronicznym obiegu dokumentów - część 2

Na samą myśl o wdrożeniu systemu, w którym będą przechowywane i procesowane dokumenty pojawia się u właściciela firmy wizja zatrudniania nowych pracowników, którzy mieliby za zadanie skanowanie dokumentów.


Kłamstwa i mity o elektronicznym obiegu dokumentów - część 1

Kupując system księgowy sprzedający zachwala, że posiada on moduł do zarządzania dokumentami umożliwiający dodawanie załączników i podpisywanie faktur podpisem elektronicznym. Przedsiębiorca nie zagłębiając się dalej jest przekonany, że posiada narzędzie do zarządzania dokumentami. Jednak system klasy DMS to nie dodatek do systemu księgowego, a osobne narzędzie, które umożliwia zarządzanie i procesowy obieg dokumentów w firmie bez konieczności przekazywania ich z rąk do rąk przez pracowników.


Wsparcie techniczne dla użytkownika systemu klasy DMS

Przedsiębiorca, decydując się na zakup systemu informatycznego klasy DMS (ang. Document Management System), którego zadaniem jest zarządzanie dokumentami, zwraca uwagę nie tylko na realizowane w nim funkcjonalności, ale również na poziom oferowanego przez dostawcę wsparcia technicznego.


Masowe skanowanie dokumentów

Czy także w Twojej firmie czas jest niepotrzebnie tracony na przeszukiwanie stosów dokumentów, aby znaleźć fakturę z października 2004 roku? Bez wątpienia nikt nie lubi trwonić pieniędzy na rzeczy, które można rozwiązać sprawnie i prosto. Odpowiedzią na ten problem jest usługa masowego skanowania dokumentów, która wielogodzinne poszukiwanie faktur zmienia w błyskawiczny dostęp do dokumentów elektronicznych.


Integracja systemów informatycznych z systemem klasy DMS

Wraz z rozwojem systemów informatycznych różnych klas jak i biurokracji zachodzi potrzeba zespolenia technologii tak, aby potrafiły współpracować ze sobą dążąc do wspólnego celu jakim jest zautomatyzowanie procesów biznesowych i przekazanie jak największej ilości działań na rzecz platformy systemowej.


Analiza przedwdrożeniowa i jej korzyści w przypadku systemów klasy DMS

Ocena bieżącej sytuacji firmy, która przymierza się do zakupu wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych jest ogromną wartością i ma na celu sprawne wdrożenie tych narzędzi.


Korzyści dla kadry zarządzającej wynikające z zastosowania systemu do zarządzania dokumentami

Jeszcze niedawno nikt by nie przypuszczał, że w świecie biznesu może być coś ważniejszego od pieniędzy. Zarządzanie informacją kilka lat temu traktowane po macoszemu, stało się dziś pożądaną umiejętnością.


Usługi archiwizowania dokumentów

Popularyzacja usług archiwizacji dokumentów odbywa się w zawrotnym tempie. Coraz więcej podmiotów decyduje się na przekazanie czynności związanych z digitalizacją dokumentów papierowych poza mury własnej siedziby.


DMS

Współczesne przedsiębiorstwo jest organizacją produkującą ogromne ilości dokumentów. Aby funkcjonowało ono wydajnie i profesjonalnie dokumenty te muszą być uporządkowane oraz zarządzane w efektywny sposób.


Usługi outsourcingowe we współczesnym świecie IT

Termin outsourcing stał się popularny wraz z rozwojem gospodarki i poszukiwaniem nowych rozwiązań, które miały zrewolucjonizować funkcjonowanie firm i przynieść im znaczne oszczędności. Czy rewolucja zawsze jest czymś dobrym? Postaramy się zastanowić nad tym zagadnieniem w poniższym artykule.


System klasy ERP, a zarządzanie obiegiem dokumentów

Wszystko zaczęło się na początku lat 60. XX wieku, kiedy powstał pierwszy wyspecjalizowany system komputerowy, stworzony do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem - system IC (ang. Inventory Control). Przeznaczony był do zarządzania gospodarką magazynową i z czasem ewoluował do MRP I (ang. Material Requirement Planning).


System CRM - zarządzanie relacjami z klientami

Warunkiem, który musi zostać spełniony, aby przedsięwzięcie biznesowe nazwać sukcesem jest osiągnięcie określonego poziomu sprzedaży oraz zadowolenie klienta. Jeszcze niedawno, polskie firmy nie były nastawione na działanie proklienckie. Kto by pomyślał, że w ciągu 20 lat od transformacji polskiej gospodarki to się zmieni? Wraz z otwarciem rynków zachodnich, napłynęła do Polski dobra praktyka budowania trwałych i głębokich relacji z klientem.


Procesowe zarządzanie informacjami w systemach z modułem workflow

Stosowanie elastycznych rozwiązań biznesowych stało się domeną prężnie rozwijających się, nastawionych na sukces, firm. Elastyczne rozwiązania sprawdzają się w kwestiach kluczowych dla działania przedsiębiorstwa, takich jak np. zarządzanie informacjami. Podejście procesowe jest już właściwie koniecznością umożliwiającą analizę działalności firmy oraz tworzenie odpowiednich procedur - logicznych ciągów, powiązanych ze sobą, działań i czynności, które przekształcają przydzielone zasoby w rezultat wartościowy dla klienta.


Badanie nad obiegiem faktur kosztowych w polskich przedsiębiorstwach

Rok temu przeprowadzono pierwsze w Polsce badanie dotyczące obiegu faktur kosztowych w polskich przedsiębiorstwach. Okazało się, wbrew powszechnemu przekonaniu, że fakturami kosztowymi w firmach nie zajmują się jedynie sekretarki i księgowe, ale także dyrektorzy działów finansowo-księgowych oraz członkowie zarządu, szczególnie wtedy, gdy faktury opiewają na znaczne kwoty.


Ekologia w nowoczesnej firmie

Obecnie problematyka ochrony środowiska naturalnego jest szeroko omawianym zagadnieniem, w szczególności zaś tematy związane z globalnym ociepleniem, oszczędzaniem energii oraz deforestacją, czyli wylesianiem. W Polsce wprawdzie sytuacja pod względem ilości terenów zalesionych nie jest zła, natomiast w wielu krajach priorytetem staje się ochrona lasów, bez których człowiek nie ma szans na przeżycie.


Zalety elektronicznego obiegu dokumentów a wady papierowego

Narastająca dokumentacja papierowa generuje wiele problemów. Największym z nich jest bezpowrotnie tracony czas na czynności związane z wyszukiwaniem dokumentów. Według najnowszych badań PricewaterhouseCoopers wyszukanie jednego dokumentu zajmuje pracownikowi średnio od 9 do 12 minut i kosztuje pracodawcę 120$, a odtworzenie dokumentu przynajmniej 250$. Przekazywanie dokumentów z rąk do rąk bardzo często prowadzi do ich zagubienia lub zniszczenia.


Rewolucyjna zmiana w prawie o e-fakturach

Z dniem 1 stycznia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1661), które w znacznym stopniu ułatwi przedsiębiorcom korzystanie z e-faktur. Od teraz faktury elektroniczne będzie można przechowywać również na serwerach zagranicznych, co jest znacznym ułatwieniem w stosunku do możliwości, które były dostępne wcześniej.