Geneza nazwy


Nazwa PROGMATE powstała z połączenia dwóch członów: PROG i MATE. PROG kojarzy się przede wszystkim z tworzeniem oprogramowania, czyli obszarem, w którym specjalizuje się PROGMATE. Dodatkowo przedrostek PRO łączy się z profesjonalizmem oraz zaletami firmy (od angielskiego słowa pros oznaczającego argumenty za, zalety). Słowo MATE natomiast, kojarzy się z partnerstwem i otwarciem na potrzeby klienta (mate po angielsku znaczy kolega, partner). Słowo to wiąże się również z bardzo dobrą atmosferą panującą w pracy, która dla PROGMATE jest niezwykle cenna.

Geneza znaku

Znak PROGMATE składa się z symbolu graficznego oraz indywidualnej skrojonej typografii. Konstrukcję symbolu, opartą na kształcie koła, tworzą trzy abstrakcyjne elementy graficzne, które nawiązują do liter P, G i E, czyli liter składających się na nazwę PROGMATE. Tym samym znak tworzy spójną i logiczną całość, wzmacniając przekaz marki. Jego innowacyjny kształt kojarzy się również z nowoczesnością i dynamicznością firmy oraz jej zaangażowaniem w rozwój technologii informacyjnych. Symbol firmy może się także kojarzyć z:

  • Kulą ziemską - zasięg międzynarodowy, pozyskiwanie klientów na całym świecie
  • Wejściem/Wyjściem - otwartość na nowe rozwiązania i technologie, transparentność i przejrzystość
  • Prostotą i stabilnością - przyjazne dla użytkownika produkty, na których można polegać
  • Zarysem głowy skierowanym w prawo - element ludzki, doświadczeni pracownicy jako najważniejszy zasób firmy, zaspokajanie potrzeb klienta jako jej najważniejszy cel
  • Ptakiem lecącym w prawo - ambicja i brak ograniczeń, wznoszenie się ponad przeciętność

PROGMATE - producent elektronicznego obiegu dokumentów (DMS)